วิธีลงทุนอย่างง่าย 3 แบบ

เทคนิคการลงทุน 3 แบบ เพื่อการลงทุนที่ประสบความสำเร็จ

บทความนี้แนะนำวิธีลงทุนอย่างง่าย 3 แบบ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ลงทุนรายย่อยประสบความสำเร็จจากการลงทุนได้โดยไม่ต้อง วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารอะไรมากนัก เพียงแต่มีวินัยการลงทุนก็สามารถลงทุนได้อย่างสบายใจแล้ว

Dollar Cost Averaging (DCA)

วิธีแรกคือ Dollar Cost Averaging (DCA) ซึ่งเป็นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเป็นงวดๆ โดยผู้ลงทุนจะต้องแบ่งเงินลงทุนเป็นจำนวนเท่าๆ กัน และนำไปลงทุนเป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เป็นงวดๆ เช่น ทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือน โดยจะไม่สนใจว่าราคาหุ้น ณ ขณะนั้นเป็นเท่าไร

การลงทุนแบบนี้ช่วยจำกัดการซื้อขายของผู้ลงทุนรายย่อยที่มักเป็นไปตาม อารมณ์ (ความโลภและความกลัว) เช่น อยากซื้อหุ้นตามกระแสในเวลาที่หุ้นปรับตัวขึ้นอย่างร้อนแรง และทำในสิ่งตรงกันข้ามคือขายทิ้งและหนีออกจากตลาดหุ้นในช่วงที่ทุกคนตื่น กลัวเมื่อดัชนีหุ้นดิ่งลงอย่างรวดเร็ว ผลลัพธ์จากการซื้อขายตามอารมณ์คือการ “ซื้อแพงขายถูก” แต่วิธี DCA นี้จะเสมือนเป็นการสร้างวินัยให้เข้าลงทุนอย่างสม่ำเสมอและมีผลพลอยได้คือ การลดความเสี่ยงที่มีอยู่กับหุ้นไปในตัว ในยามที่ตลาดดี ราคาหุ้นแพง ผู้ลงทุนจะซื้อหุ้นได้น้อย แต่ในยามที่ตลาดไม่ดี ราคาหุ้นถูก ผู้ลงทุนก็จะซื้อหุ้นได้ในปริมาณที่มากขึ้นด้วยเงินจำนวนเดียวกัน เป็นการ ถัวเฉลี่ยต้นทุนการลงทุน ให้ลดลง โดยจำนวนหน่วยลงทุนในพอร์ตจะเพิ่มขึ้นทุกๆ งวด

 

Value Averaging (VA)

วิธีที่สองคือ Value Averaging (VA) เป็นกลยุทธ์ที่คิดค้นโดย ดร. ไมเคิล เอเดลสัน (Michael E. Edleson) จากบริษัทมอร์แกนสแตนเลย์ โดยในอดีตท่านเคยเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) แนวคิดนี้ดังกล่าวต่อยอดมาจากวิธีการลงทุนแบบ DCA ซึ่งเน้นการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือหุ้น ด้วยเงินลงทุนที่เท่ากันอย่างสม่ำเสมอ แต่ต่างกันตรงที่ VA จะควบคุมให้มูลค่าสุทธิของพอร์ตการลงทุนเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอ พูดง่ายๆ ก็คือ DCA เน้น “ต้นทาง” คือเงินลงทุนที่ผู้ลงทุนต้องใส่ไป ส่วน VA เน้น “ปลายทาง” คือมูลค่าพอร์ตการลงทุน

วิธี VA นี้ก็ไม่ยากอะไรเลย ก่อนอื่นนักลงทุนต้องกำหนดเป้าหมายว่า มูลค่าพอร์ตจะต้องเพิ่มขึ้นเท่าๆ กันในแต่ละงวดการลงทุนเป็นจำนวนเท่าใด เช่น งวดแรกตั้งเป้าไว้ที่ 10,000 บาท งวดถัดตั้งเป้าไว้ว่าจะเพิ่มเป็น 20,000 บาท งวดต่อไปเป็น 30,000 บาท และทวีคูณของ 10,000 บาทอย่างนี้ไปเรื่อยๆ และด้วยเหตุว่าราคาหุ้นหรือหน่วยลงทุนมีขึ้นมีลงตลอดเวลา ดังนั้น ภายใต้วิธี VA นี้ เงินที่เราเพิ่มเข้าไปในพอร์ตจะแตกต่างกันไปในแต่ละงวด

สมมติว่าในงวดแรก ราคาหุ้นหรือหน่วยลงทุนเริ่มต้นที่ 10 บาท เราใช้เงินลงทุน 10,000 บาท ก็จะได้มา 1,000 หน่วย พอมาถึงกำหนดที่ต้องลงทุนในงวดที่สอง ราคาหุ้นหรือหน่วยลงทุนลดลงเป็น 8 บาท มูลค่าของพอร์ตเราก็จะลดลงมาเหลือ 8,000 บาท ดังนั้น เราต้องลงทุนในงวดที่สองอีก 12,000 บาท เพื่อให้มูลค่ารวมของพอร์ตเพิ่มเป็น 20,000 บาทตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ผลก็คือ เราจะได้หุ้นหรือหน่วยลงทุนเพิ่มมา 1,500 หน่วย ที่ต้นทุน 8 บาท

พอถึงงวดที่สาม มูลค่าพอร์ตลงทุนที่ตั้งใจไว้ต้องเป็น 30,000 บาท ปรากฏว่าราคาพุ่งขึ้นไปเป็น 12.50 บาท ทำให้มูลค่าพอร์ตของเราเพิ่มขึ้นมาเป็น 31,250 บาท งวดนี้นอกจากไม่ต้องใช้เงินลงทุนเพิ่มแล้ว แต่เราต้องขายออก 1,250 บาท เพื่อให้ได้มูลค่าของพอร์ตเป็นตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้

ถ้ามองเฉพาะด้าน VA จริงๆ ตามทฤษฎี เป็นการใช้เงินที่มากขึ้นเพื่อที่จะไปลงทุนในภาวะที่ตลาดเอื้ออำนวยคือ สินทรัพย์ราคาถูกลง และในกรณีที่ตลาดปรับตัวขึ้น สินทรัพย์แพงขึ้น ก็ไม่ต้องไปลงทุนตามกระแสมากแค่นั้นเอง สิ่งที่น่าสนใจคือ VA จะมีทั้งการซื้อเพิ่มและขายออกในบางงวด จำนวนหุ้นหรือหน่วยลงทุนที่ได้มาในแต่ละงวดจึงมีเพิ่มและลดตามภาวะตลาด จากตัวอย่างที่แสดงไว้ข้างต้นนั้น ผู้อ่านจะสังเกตได้ว่า เวลาตลาดขาขึ้น วิธี VA นี้จะบังคับให้เรารับรู้กำไรโดยอัตโนมัติ ขณะที่ในระยะยาวแล้วมูลค่าพอร์ตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ตั้งแต่ตอนแรก

Portfolio Rebalancing

วิธีที่สามคือ Portfolio Rebalancing ซึ่งเป็นหลักการ ปรับพอร์ตการลงทุนที่เหมาะกับผู้มีเงินลงทุนเป็นก้อนอยู่แล้วและต้องการ จัดการการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว วิธีนี้ต่างจาก DCA และ VA คือไม่ได้เป็นการใส่เงินเพิ่มทุกงวดหรือตั้งเป้าให้มูลค่าสุทธิของพอร์ตโต ขึ้นตามระยะเวลา แต่จะกำหนดมูลค่าพอร์ตที่เราต้องการ “คงไว้” ในช่วงเวลาหนึ่ง และทำการซื้อเข้าขายออกเมื่อมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุนลดลงหรือเพิ่มขึ้น จากจุดที่เราต้องการ เรียกว่าเป็นการ “ปรับสมดุล” หรือ rebalance นั่นเอง ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติจะกำหนดขอบเขตไว้ว่ามูลค่าการลงทุนจะเบี่ยงเบนไปจากที่เรากำหนด ได้เท่าใด เช่น 5%, 10%, หรือ 20% ของมูลค่าที่เราเริ่มลงทุน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำการปรับสมดุลทุกครั้งที่มูลค่าพอร์ตเปลี่ยนแปลง

ตั้งอย่างการใช้วิธี Portfolio Rebalancing อธิบายได้ดังนี้ สมมติว่าเรามีเงินลงทุนในหุ้นจำนวน 10,000 บาท และกำหนดเป้าหมายว่าจะปรับพอร์ตเมื่อมูลค่าตลาดเปลี่ยนแปลงไป 20% ซึ่งหมายความว่า (1) ถ้ามูลค่าตลาดของพอร์ตเพิ่มขึ้น 20% เป็น 12,000 บาท ให้ขายทำกำไรออกมา 2,000 บาท เพื่อให้เงินลงทุนเหลือ 10,000 บาทเท่าเดิม และเก็บเงินสดไว้ (2) ถ้ามูลค่าตลาดของพอร์ตลดลง 20% เหลือ 8,000 บาท ให้นำเงินสด 2,000 บาทมาซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อให้เงินลงทุนรวมเป็น 10,000 บาท

ทำตามแนวทางนี้ไปเรื่อยๆ จนเมื่อไหร่ที่มีเงินสดในมือเยอะขึ้น หรือมีแหล่งเงินเก็บอื่นที่พร้อมจะนำลงทุนมากขึ้นแล้ว ก็ให้กำหนดเงินลงทุนตั้งต้นใหม่หรือปรับเป้าหมายเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม แนวทางนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนหุ้นเป็นรายตัวหรือลงทุนในกองทุน รวมก็ได้

Portfolio Rebalancing เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเวลาตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น เราก็มีโอกาสได้ขายทำกำไรและเตรียมเงินสดไว้ลงทุนเมื่อราคาปรับตัวลดลง โดยรวมแล้วทำให้เราได้ซื้อเมื่อหุ้นตกและขายเมื่อหุ้นขึ้น หรือที่เรียกว่า “ซื้อถูกขายแพง” นั่นเอง การใช้กลยุทธ์นี้เงื่อนไขเล็กน้อยคือ เราควรมีการสำรองเงินไว้พอสมควรเผื่อใส่เงินเพิ่มเมื่อหุ้นตก หากท่านจะเริ่มต้นใช้วิธีนี้ แนะนำให้สำรองเงินไว้ 40 – 60%ของมูลค่าเงินลงทุน

วิธีไหนมีประสิทธิภาพที่สุด

มาถึงจุดนี้ ผู้อ่านก็คงมีคำถามว่าถ้านำแต่ละวิธีไปใช้แล้วจะให้ผลลัพธ์แตกต่างกันอย่าง ไร บทความนี้จึงขออธิบายคร่าวๆ ด้วยการนำข้อมูลดัชนี SET50 Index ในช่วง 5 ปีย้อนหลังมาเปรียบเทียบกันกับการลงทุนแบบธรรมดา คือการซื้อแล้วถือโดยไม่ได้ปรับพอร์ต (LumpSum Investment) โดยกำหนดสมมติฐานว่า

1. Lump Sum Investment (LS) ลงทุนต้นปีๆ ละ 120,000 บาท

2. Dollar Cost Averaging (DCA) ลงทุนทุกเดือนๆ ละ 10,000 บาท

3. Value Averaging (VA) คุมให้มูลค่าพอร์ตแต่ละเดือนโตเท่าๆ กัน เดือนละ 10,000 บาท

4. Rebalancing (REBAL) ลงทุนต้นปีๆ ละ 120,000 บาท และปรับพอร์ตระหว่างปี สมมติใช้เกณฑ์ +/- 20%

ผลการทดลองเป็นดังนี้

§         ช่วงตลาดมีแนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจน เช่น ปี 2550, 2552, และ 2553 วิธี Lump Sum จะให้ผลตอบแทนมากกว่าวิธีอื่น ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเพราะลงทุนตั้งแต่ต้นปีและไม่ได้ปรับพอร์ตขาย อะไรออกเลย ต่างจาก DCA และ VA ที่ทยอยเข้า ไม่ได้ลงทุนเป็นก้อนมาตั้งแต่ต้นปี และต่างจาก Rebalancing ซึ่งมีการขายทำกำไรบางครั้ง

§         ในปีที่ตลาดหุ้นตก วิธี DCA และ VA จะให้ผลขาดทุนน้อยกว่า เพราะเป็นการทยอยลงทุน ขณะที่วิธี Rebalancing ให้ผลขาดทุนใกล้เคียงกับ Lump Sum เพราะลงทุนตั้งแต่ต้นปีเหมือนกัน ต่างกันตรงที่ Rebalancing จะปรับซื้อเข้าขายออกเป็นบางช่วง ช่วยลดผลกระทบลงบ้าง

§         อีกข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจคือ การลงทุนแบบ VA จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า DCA กล่าวคือในปีที่หุ้นขึ้นจะให้ผลตอบแทนสูงกว่า และในปีที่หุ้นตก จะให้ผลขาดทุนน้อยกว่า

โดยสรุป สำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินด้วยการลงทุนในหุ้นแล้ว วิธีแบบ DCA และ VA จะเป็นวิธีที่ไม่หวือหวามากนัก ช่วยให้เงินลงทุนปลอดภัยในระยะยาว ลองเลือกดูครับว่าวิธีไหนที่เหมาะกับตัวเรา

โดย : วิศวกร ปันยารชุน ฝ่ายวางแผนและให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ธนาคารกสิกรไทยทั้ง 3 อย่างต้องทำพร้อมกัน ทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ครับ และต้องคำนวนเช่น คุณตั้งเป้าว่าคุณจะมีเงิน 100 ล้านใน 30 ปี ตอนนี้มีเงินตั้งต้น 10 ล้านบาท  จะลงทุนเพิ่ม 100,000 บาททุกเดือน  จากนี้ให้คุณคำนวนว่าเป้าหมายผลตอบแทนคือเท่าไหร่ต่อ ปี  สมมุติได้ 10% ต่อปี
10% นี้คือ VA เป้าที่คุณจะต้องทำให้ได้ต่อปี  สิ่งที่ทำต่อมาคือการจัดพอร์ตให้ได้ 10% ต่อปี ถามว่ามาจากไหน มาจากการผสมกันของการลงทุนประเภทต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่างกัน เช่น
- หุ้น ให้ผลตอบแทน 30% ต่อปี แต่มีค่าความผันผวน 20% แสดงว่าหุ้นอาจให้ผลตอบแทนตั้งแต่ 10-50% แต่เฉลี่ยแล้ว 30%
- ตราสารหนี้ ให้ผลตอบแทน  4% ต่อปี แต่ความผันผวน 2%
- ทองคำ ผลตอบแทน 20% ต่อปี ความผันผวน 15%
- ตราสารเงิน/เงินฝาก 2% ความผันผวน 0.5%
คุณก็จัดสัดส่วนให้สัดส่วนของเงิน ตราสารหนี้ หุ้น และทองคำ ให้มีผลตอบแทน 10% (เป้า) และมีความเสี่ยงของพอร์ทที่ยอมรับได้  ความเสี่ยงนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับ ดูได้จากแบบประเมินความเสี่ยงที่ บลจ.ให้คุณทำนั่นแหละ
เมื่อเวลาผ่านไป สัดส่วนมีการเปลี่ยนแปลง เช่น หุ้นดันได้ผลตอบแทน 40% จากที่คาดไว้ 30% จะทำให้ค่าผลตอบแทนของทั้งพอร์ตมากขึ้น ขณะเดียวกันความเสี่ยงก็มากขึ้นด้วยตามค่าความผันผวนของสัดส่วนที่เป็น หุ้น  
ในขณะหุ้นตก ก็กลับกัน คุณอาจเห็นส่วนของตราสารหนี้โตขึ้น  แน่นอนว่าพอร์ตคุณก็ความเสี่ยงลดลง แต่ผลตอบแทนก็ลดลงด้วย

เราจึงต้อง rebalance port เพื่อจัดการผลตอบแทนของพอร์ตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 10% เช่นเดิม ในขณะเดียวกันก็จัดการความเสี่ยงของพอร์ตไม่ให้มากเกินไป (ความเสี่ยงมาก ผลตอบแทนมาก)
เมื่อได้เป้าหมายและรูปแบบของพอร์ตแล้ว จึงนำเงินไปลงทุนเดือนละ 100,000 บาท ตามที่วางไว้ โดย DCA เป็นรูปแบบการลงทุนแบบนึง บอกว่าคุณจะซื้อเฉลี่ยทุกเดือนโดยไม่สนราคาหุ้น  ผลตอบแทนที่ได้ก็จะเป็น average trend ของหุ้นตัวนั้น  ไม่ใช่อันที่มันขึ้นๆ ลงๆ วันต่อวัน  ถึงมันจะลงวันนี้ แต่แนวโน้มเฉลี่ยของมันยังขึ้นใน 1 ปี (เพราะคุณวัดเป้าหมายของพอร์ตปีต่อปี และคุณศึกษามาแล้วว่า โดยพื้นฐานหุ้นที่คุณซื้อมันจะขึ้น) พอร์ตของคุณก็สามารถบรรลุเป้าหมายที่ 10% ต่อปีอยู่ดี
อีกสไตล์ คือแนวเทคนิค ที่ต้องหาจังหวะเข้า ออก  แบบนี้ให้ผลตอบแทนสูงกว่า DCA แต่ก็มีโอกาสเจ๊งสูงกว่าแบบ DCA เช่นกัน ถ้าเข้า ออกไม่ถูกเวลา
คุณอาจใช้ VA เป็นสไตล์การลงทุนแทน DCA เหมือน คห. 2 บอกก็ได้ แต่ผมใช้กับพอร์ตทั้งหมดแทน
ปล. ตัวเลขผลตอบแทน ความเสี่ยงหรือความผันผวน (Voltality) เป็นเลขสมมุมติ  สามารถดูข้อมูลพวกนี้จริงๆ ได้ที่ morning star thailand ครับ


Portfolio Rebalancing คืออะไร

Portfolio Rebalancing คืออะไร...
ขอยกบทความมาจาก k-weplan ดังนี้

Portfolio Rebalancing

Portfolio Rebalancing เป็นหลักการปรับพอร์ตการลงทุนที่เหมาะกับผู้มีเงินลงทุนเป็นก้อนอยู่แล้วและต้องการจัดการการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว วิธีนี้ต่างจาก DCA และ VA คือไม่ได้เป็นการใส่เงินเพิ่มทุกงวดหรือตั้งเป้าให้มูลค่าสุทธิของพอร์ตโตขึ้นตามระยะเวลา แต่จะกำหนดมูลค่าพอร์ตที่เราต้องการ คงไว้ ในช่วงเวลาหนึ่ง และทำการซื้อเข้าขายออกเมื่อมูลค่าตลาดของพอร์ตการลงทุนลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากจุดที่เราต้องการ เรียกว่าเป็นการ ปรับสมดุล หรือ rebalance นั่นเอง ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติจะกำหนดขอบเขตไว้ว่ามูลค่าการลงทุนจะเบี่ยงเบนไปจากที่เรากำหนดได้เท่าใด เช่น 5%, 10%, หรือ 20% ของมูลค่าที่เราเริ่มลงทุน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำการปรับสมดุลทุกครั้งที่มูลค่าพอร์ตเปลี่ยนแปลง

ตั้งอย่างการใช้วิธี Portfolio Rebalancing อธิบายได้ดังนี้ สมมติว่าเรามีเงินลงทุนในหุ้นจำนวน 10,000 บาท และกำหนดเป้าหมายว่าจะปรับพอร์ตเมื่อมูลค่าตลาดเปลี่ยนแปลงไป 20% ซึ่งหมายความว่า (1) ถ้ามูลค่าตลาดของพอร์ตเพิ่มขึ้น 20% เป็น 12,000 บาท ให้ขายทำกำไรออกมา 2,000 บาท เพื่อให้เงินลงทุนเหลือ 10,000 บาทเท่าเดิม และเก็บเงินสดไว้ (2) ถ้ามูลค่าตลาดของพอร์ตลดลง 20% เหลือ 8,000 บาท ให้นำเงินสด 2,000 บาทมาซื้อหุ้นเพิ่ม เพื่อให้เงินลงทุนรวมเป็น 10,000 บาท

ทำตามแนวทางนี้ไปเรื่อยๆ จนเมื่อไหร่ที่มีเงินสดในมือเยอะขึ้น หรือมีแหล่งเงินเก็บอื่นที่พร้อมจะนำลงทุนมากขึ้นแล้ว ก็ให้กำหนดเงินลงทุนตั้งต้นใหม่หรือปรับเป้าหมายเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม แนวทางนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนหุ้นเป็นรายตัวหรือลงทุนในกองทุนรวมก็ได้

Portfolio Rebalancing เป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเวลาตลาดหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น เราก็มีโอกาสได้ขายทำกำไรและเตรียมเงินสดไว้ลงทุนเมื่อราคาปรับตัวลดลง โดยรวมแล้วทำให้เราได้ซื้อเมื่อหุ้นตกและขายเมื่อหุ้นขึ้น หรือที่เรียกว่า ซื้อถูกขายแพง นั่นเอง การใช้กลยุทธ์นี้เงื่อนไขเล็กน้อยคือ เราควรมีการสำรองเงินไว้พอสมควรเผื่อใส่เงินเพิ่มเมื่อหุ้นตก หากท่านจะเริ่มต้นใช้วิธีนี้ แนะนำให้สำรองเงินไว้ 40 - 60%ของมูลค่าเงินลงทุน
Visitors: 75,018