renko

หลักการ

Renko มาจากคำว่า renga ในภาษาญี่ปุ่นซึ่งแปลว่า อิฐ โดยกราฟ renko จะมีลักษณะเดียวกับกราฟ Three line Break โดย ที่ กราฟ renko โดยกราฟจะเปลี่ยนต่อเมื่อเกินกว่าค่าต่ำสุดที่กำหนดไว้ (ขนาดของอิฐ) โดยอิฐแต่ละก่อนจะมีขนาดเท่ากัน ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีกราฟ renko แบบ 5 หน่วย ถ้าค่า 20 หน่วยก็จะแสดงด้วย 4 อิฐ renko แบบ 5 หน่วย

ความหมาย

การกลับตัวของแนวโน้มจะ แสดงออกมาด้วยอิฐสีขาวหรืออิฐสีดำอันใหม่ โดยอิฐสีขาวอันแรกหมายถึงจุดเริ่มต้นของขาขึ้น ส่วนจุดอิฐก้อนดำก้อนแรกแสดงถึงจุดเริ่มต้นของขาลง โดยกราฟ renko เป็นเครื่องมือสำหรับเทคนิค trend following โดยเทคนิคจะช่วยไม่ให้คุณพลาดแนวโน้มใหญ่ หรือภาษาที่นักเล่นหุ้นชอบใช้ คือ เทคนิคนี้รับประกันว่าคุณจะไม่ตกรถ

กราฟ Renko เป็นการกำจัดการแกว่งตัวราคาเล็กๆ ทำให้กราฟ Renko ช่วยในการพิจารณาหาแนวรับและแนวต้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ตัวอย่าง

กราฟแสดงราคาของหุ้น intel กับกราฟ Renko แบบ 2.5 หน่วย

ในกราฟแสดงเครื่องหมาย ซื้อ และ ขาย ไว้บนกราฟทั้งสองในตำแหน่งที่กราฟ Renko มีการกลับตัว โดยคุณจะพบว่าบางครั้งจะมีสัญญาณในการซื้อหรือขายช้าไปสักนิด แต่ก็ไม่เคยทำให้นักลงทุนตกรถเลยสักครั้งเดียว

 

การคำนวณ

กราฟ Renko มักจะใช้ราคาปิดในการสร้างกราฟ คุณจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกล่องเพื่อใช้ในเป็นค่าต่ำสุดของราคาเปลี่ยนที่ต้องการแสดงข้อมูลให้ดู

การวาดกล่อง renko เราจำเป็นต้องเปรียบเทียบกับกล่อง renko กล่องที่แล้วว่าค่าราคาปิดสูงกว่าหรือต่ำกว่าเมื่อวาน

-          ถ้าราคาปิดสูงกว่าค่าสูงสุดของกล่องที่แล้วอย่างน้อยเท่ากับขนาดของกล่องให้ วาดกล่องสีขาวหนึ่งกล่องหรือมากกว่าในหลักเดียวกัน โดยความสูงของแต่ละกล่องเท่ากับ ขนาดของกล่องที่กำหนดไว้

-          ถ้าราคาปิดต่ำกว่าค่าต่ำสุดของกล่องที่แล้วอย่างน้อยเท่ากับขนาดของกล่อง ให้วาดกล่องสีดำหนึ่งกล่องหรือมากกว่าในหลักเดียวกัน โดยความสูงของแต่ละกล่องเท่ากับ ขนาดของกล่องที่กำหนดไว้

ถ้าราคาเคลื่อนไหวมากกว่าขนาดของกล่อง แต่ไม่มากพอที่จะสร้างสองกล่อง เราก็จะวาดเพียงกล่องเดียว ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นกราฟ renko แบบ 2 หน่วย ถ้าราคาเปลี่ยนจาก 100 ไปเป็น 103 เราจะวาดเป็นกล่องสีขาวหนึ่งกล่องเท่านั้นซึ่งมีค่าเท่ากับการเปลี่ยนจาก 100 ไปเป็น 102 ส่วนค่าจาก 102 ไปเป็น 103 จะไม่แสดงในกราฟ renko

Visitors: 63,178