Richard Dennis

 ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา (2 ก.ค.) ผมมีโอกาสเข้าฟังสัมมนาเรื่อง “Man vs. Machine: Can Humans Still Win at Trading?” หรือแปลเป็นไทยได้เป็น “มนุษย์ VS เครื่องจักร: มนุษย์ยังคงสามารถซื้อขายชนะเครื่องจักรได้หรือไม่ ?” โดย Dr. Robert Webb Professor จาก University of Virginia และ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน Alexander Webb ผู้แต่งร่วมในหนังสือ “Shock Markets: Trading Lessons for Volatile Times” โดยศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Institute: TSI) จัดงานร่วมกันกับ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange หรือ TFEX) ณ ห้องประชุมอาจารย์สังเวียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประเด็นที่พอจะจับได้จากการเข้าฟังสัมมนา (ผนวกกับจากการอ่านหนังสือ Shock Markets) ก็คือ มนุษย์ก็ยังคงพอที่จะสามารถเอาชนะ Machine ได้บ้างครับ โดยมีข้อแม้ว่าต้องมีวางแผนการ Trade ไว้เป็นอย่างดี

หลายท่านอาจคงมีคำถามคาใจต่อ อาทิเช่น 1.การวางแผนการ Trade หรือการลงทุนที่ดีนั้นจะต้องทำอย่างไร 2.ทุกคนจะสามารถเป็น Trader ที่ประสบความสำเร็จไหม? หรือ 3.ทักษะการ Trade ให้ประสบความสำเร็จในตลาดการเงินอย่างตลาดหลักทรัพย์ (SET) หรือ ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จะสามารถถูกสอนหรือถูกถ่ายทอดกันได้หรือไม่ ?

มีความพยายามหาคำตอบของคำถามข้างต้น ด้วยวิธีการพิสูจน์เมื่อ 30 ปีก่อน (ค.ศ. 1983 หรือ พ.ศ.2526) โดย ผู้วิเศษ หรือ Market Wizards 2 ท่าน (ในซีรี่ส์ Market Wizards ของ Jack D. Schwager) ซึ่งก็คือ Richard Dennis และ William Eckhardt ผู้ที่ได้โต้เถียงกันถึงประเด็นคำถามว่า “ทักษะการ Trade ให้ประสบความสำเร็จนั้นจะสามารถถูกสอนหรือถูกถ่ายทอดกันได้หรือไม่ ?” หรือ “คนทุกคนสามารถถูกอบรมให้เป็น Trader ผู้ประสบความสำเร็จได้หรือไม่ ?” ซึ่งเรื่องราวที่นำสู่โครงการการทดลองครั้งที่ถือได้ว่าเป็นตำนานของแวดวง การเทรดสินค้าล่วงหน้า ที่เรียกกันว่า โครงการ “The Turtles” (หากท่านผู้อ่านท่านใดได้มีโอกาสอ่านซีรี่ส์ Market Wizards ของ ก็คงรู้คำตอบข้อสงสัยนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ)

Richard Dennis หรือ Wizard ผู้ซึ่งเชื่อว่าระบบการเทรดที่จะทำประสบความสำเร็จสามารถถ่ายทอดกันได้ เป็นเทรดเดอร์ระดับตำนานของวงการการซื้อขายล่วงหน้า โดย Schwager เขียนบรรยายไว้ในหนังสือ Market Wizard ว่า ขณะที่ Dennis มีอายุ 21 ปี หลังจบการศึกษาจาก University of DePaul ในปี ค.ศ. 1970 ได้ยืมเงิน US$1,600 จากครอบครัว เพื่อจ่ายเงิน US$1,200 เป็นค่าสมาชิกของตลาด Mid America Exchange (ปัจจุบันตลาดนี้ปิดไปแล้ว) และเริ่มต้นการเทรดด้วยเงิน US$400 จน Port โตขึ้นไปเป็นขนาดประมาณ US$200 ล้าน

ขณะที่ผู้ที่มีความเชื่อว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จนั้น เกิดจากพรสวรรค์ไม่สามารถสอนให้กันได้ คือ William Eckhardt นักคณิตศาสตร์จาก University of Chicago (เพื่อนสมัยมัธยมของ Richard Dennis) ผู้ซึ่ง New Market Wizard ของ Schwager บรรยายว่า สามารถทำผลตอบแทนโดยเฉลี่ยได้มากว่า 60% ต่อปี ระหว่างปี ค.ศ.1978 ถึง 1988

Richard Dennis ได้ริเริ่มโครงการเพื่อพิสูจน์ให้ Eckhardt เห็นว่าความเชื่อของตนนั้นถูกต้อง ด้วยการประกาศลงในหนังสือ Wall Street Journal ในปี ค.ศ. 1983 (พ.ศ. 2526) เพื่อรับสมัครบุคคลที่ต้องการจะเข้ารับการอบรมให้เพื่อเป็น Commodity Futures Traders ซึ่งเปิดกว้างให้ใครก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การเทรดมาก่อน โดยจะแบ่งกำไรที่ได้จากการเทรดให้ (และไม่ต้องจ่ายหากขาดทุน) ซึ่งด้วยข้อเสนอที่ยั่วยวนมากแบบนี้ทำให้มีผู้คนส่งใบสมัครไปที่ C&D Commodities ของ Richard เป็นจำนวนมาก (หลายพันคน)

Dennis ทำการคัดเลือกผู้สมัครให้เข้าอบรมเป็นรุ่นแรกใน Class 1983 เป็นจำนวน 14 คน และให้เข้าอบรมรุ่นที่ 2 ใน Class 1984 เป็นจำนวนอีก 9 คน รวมเป็นผู้ได้เข้าร่วมอบรมในโครงการนี้ทั้งสิ้น 23 คน เป็นชาย 21 คน และ หญิง 2 คน โดย Dennis ได้ตั้งชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้ว่า “Turtles” สอดคล้องกับแรงบันดาลใจที่ได้จากการได้เห็นฟาร์มเพาะเลี้ยงเต่า เมื่อครั้นไปเที่ยวที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งตรงกันกับ Concept ในโครงการบ่มเพาะ Commodity Futures Traders ของตนพอดี

เรื่องราวของ The Turtles ได้ถูกเปิดเผยไว้โดยละเอียดในหนังสือ “The Complete Turtle Trader” ของ Michael Covel ซึ่งตีพิมพ์ปี ค.ศ. 2007 ซึ่งระบุไว้ว่าในครั้งนั้น Turtle ทุกคนต้องเซ็นสัญญาที่เรียกว่า Turtle Contract อายุ 5 ปี ว่าจะทำการ Trade ในนามของ Dennis โดย Dennis จะได้ส่วนแบ่ง 85% จากเงินกำไรที่ทำได้ ขณะที่ Turtles จะได้รับส่วนแบ่ง 15 % (Turtles ไม่ต้องจ่ายหากเทรดขาดทุน) และในระหว่างนั้น ห้าม Turtles ไปทำการ Trade ให้ตนเองหรือเพื่อคนอื่น อีกทั้งภายหลังอีกเป็นเวลา 5 ปี (รวมทั้งสิ้น 10 ปี นับตั้งแต่เข้าร่วมโครงการ) ห้าม Turtles นำรายละเอียดของเทคนิคต่าง ๆ ที่ได้ร่ำเรียนมาจากโครงการนี้ไปเผยแพร่หรือเปิดเผย

The Turtles ใช้เวลาอบรมกับ Dennis เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนที่แต่ละคนจะได้รับการจัดสรรเงินจำนวน US$ 1 ล้านเหรียญให้ไป Trade ซึ่งหลังจากที่ปิด Project Turtles เมื่อสิ้นปีที่ 5 ด้วยทุนทุนเพียง US$ 23 ล้านเหรียญ (ของ 23 คน) Port ของ Turtle Traders สามารถทำกำไรได้รวมกันถึง US$ 175 ล้านเหรียญ โดยมี Turtles ถึง 8 คนสามารถขึ้นไปอยู่ในทำเนียบ Top Performance 18 อันดับแรกในปีนั้น

นับเป็นบทสรุปของ ตำนาน Turtles ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ความสำเร็จในการซื้อขาย Futures สามารถถ่ายทอดหรือสอนกันได้ (หากระบบที่สอนเหมาะสมกับสภาวการณ์ลงทุนในช่วงนั้น) เหมือนอย่างที่ Richard Dennis เชื่อและได้เคยกล่าวเอาไว้ว่า “Trading was more teachable than I ever imagined. Even though I was the only one who thought it was teachable…it was teachable beyond my wildest imagination.” Richard Dennis (จากหนังสือ The Complete Turtle Trader, Michael Covel)

อันถือเป็นการจุดประกายให้กับ ความเชื่อที่ว่าความสำเร็จในการซื้อขายสามารถกระทำได้ด้วย “หลักการที่เป็นระบบ (Systematic Approach) ที่เป็นระบบ” ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานของ Program Trade ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ที่นับวันจะทวีความสำคัญและมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อย ๆ ต่อวงการการซื้อขายล่วงหน้า
--------

ประวัติ Richard Dennis http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Dennis


แมงเม่าคลับ.คอม หน้า 30


Visitors: 71,100