บริหารเงินแบบลาบูร์แชร์

เทคนิคการบริหารเงินพนันแบบลาบูร์แชร์
(Labouchere System)


เทคนิคการบริหารเงินพนันแบบลาบูร์แชร์ เป็นเทคนิคที่มีชื่อเสียงมากในวงการณ์ผู้เล่นรูเล็ตในอดีต แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในการเล่นพนันชนิดอื่นๆ อย่างมากมาย เทคนิคการบริหารเงินพนันแบบลาบูร์แชร์ถูกคิดค้นขึ้นโดย อองรี ลาบูร์แชร์ (Henry Labouchere) ผู้เป็นทั้งนักเขียนและนักการเมืองชื่อดังของอังกฤษในสมัยนั้น อองรี ลาบูร์แชร์ ได้คิดค้นเทคนิคนี้ขึ้นมาแล้วได้นำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนในช่วงศตวรรษที่ 19 ต่อมาได้มีนักพนันนำเทคนิคนี้ไปทดลองเล่นจริงในบ่อนคาสิโนและประสบผลสำเร็จในการเล่น ทำให้เทคนิคการบริหารเงินพนันแบบลาบูร์แชร์ถูกกล่าวขานในหมู่นักพนันเป็นอย่างมากจนกระทั้งปัจจุบันนี้

ขั้นตอนการเดินเงินแบบลาบูร์แชร์

1. ให้ผู้เล่นกำหนดเป้าหมาย (กำไร) ที่จะเล่นในแต่ละครั้งไว้ล่วงหน้า โดยเขียนเป็น หน่วยๆ เป็นลำดับ ไว้ล่วงหน้า เช่น ต้องการกำไร 15 หน่วย ก็ให้เขียนเป็นลำดับลาบูร์แชร์ เป็น  1-2-3-4-5 (ในความเป็นจริงผู้เล่นจะเขียนเป็นลำดับอย่างไรก็ได้ให้ผลรวมได้ 15 หน่วย ในที่นี้ลำดับ 1-2-3-4-5 เป็นตัวอย่างประกอบที่ผมนำมาใช้ในการอธิบายเท่านั้น)

2. การวางเดิมพันครั้งแรก (เปิดที่มั่นใจที่สุด) ให้นำเลขตำแรกในลำดับกับตัวสุดท้ายบวกกัน แล้วนำไปวางเดิมพัน ซึ่งในตัวอย่าง ก็คือ นำ 1+5 ได้ 6 เปิดแรกในการเล่นจึงแทงไปที่ 6 หน่วย

2.1 ถ้าผิดให้นำจำนวนเงินที่เสียไป เขียนต่อลงไปในลำดับของลาบูร์แชร์ ซึ่งในตัวอย่าง ก็คือ เสียไป 6 หน่วย ลำดับใหม่ของลาบูร์แชร์ จึ่งเป็น 1-2-3-4-5-6

2.2 ถ้าถูกให้ตัดตัวเลขตัวแรกกับตัวสุดท้ายออกจากลำดับ ซึ่งในตัวอย่างลำดับ คือ 1-2-3-4-5 ดังนั้นเมื่อถูก จึงตัดเลข 1 และ 6 ออกจากลำดับ ลำดับใหม่จึงเหลือเพียง 2-3-4

3. วางเดิมพันครั้งต่อๆ ไป ซ้ำกับกระบวนการในข้อ 2 จนกระทั้งตัวเลขทุกตัวในลำดับลาบูร์แชร์ถูกตัดออกจนหมด จะทำให้ได้กำไรตามที่ต้องการ


ตัวอย่างที่ 1 

ลำดับลาบูร์แชร์ คือ 1-2-3-4-5 [กำไรที่ต้องการคือ 15 หน่วย]จากตัวอย่าง เขียนเป็นลำดับการเดินเงินในแต่ละครั้งได้ ดังนี้ (ตัวเลขในวงเล็บคือครั้งที่วางเงินเดิมพัน)

(1)6 ----> ผิด ----> (2)7 ----> ถูก ----> (3)7 ----> ผิด  ----> (4)9 ----> ผิด  ----> (5)11 ----> ถูก ----> (6)10  ----> ถูก ----> (1)9 ----> ถูกตัวอย่างที่ 2 

ลำดับลาบูร์แชร์ คือ 1-2-2-3-2 [กำไรที่ต้องการคือ 10 หน่วย]จากตัวอย่างจะเห็นว่าเราสามารถเขียนลำดับการเดินเงินแบบลาบูร์แชร์ในแบบใดๆ ก็ได้ ตามความเหมาะสมและทุนของผู้เล่น (ดูคำแนะนำเพิ่มเติมได้ในหัวข้อสุดท้าย)

ข้อดีของการเดินเงินแบบลาบูร์แชร์

1. จากตัวอย่างจะเห็นว่าเทคนิคการเดินเงินแบบลาบูร์แชร์ เป็นเทคนิคการเดินเงินที่ทำให้ผู้เล่นออกจากระบบการเดินเงินโดยอัตโนมัติเมื่อทำลำดับของลาบูร์แชร์ให้เป็น 0 ได้สำเร็จ

2. ผู้เล่นจะได้กำไรตามที่กำหนดไว้เมื่อทำลำดับลาบูร์แชร์ ให้เป็น 0 ได้สำเร็จ และเมื่อได้กำไรถึงเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ผู้เล่นจะออกจากลำดับการเล่นโดยอัตโนมัติ 

3. การเดินเงินแบบลาบูร์แชร์เมื่อผู้เล่นแทงถูกติดต่อกันสองครั้งจะกลับมาได้กำไรทันที

4. การเดินเงินแบบลาบูร์แชร์จะใช้ทุนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการเดินเงินแบบมาติงเกล

5. การเดินเงินแบบลาบูร์แชร์มีการกำหนดเป้าหมายในการเล่นอย่างชัดเจน จึ่งช่วยวางแผนการเล่นให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดี

ข้อเสียของการเดินเงินแบบลาบูร์แชร์

1. ถ้าแทงผิดติดต่อกันหลายๆ ครั้งจะทำให้การเดินเงินเกินลิมิตโต๊ะ

ข้อเสนอแนะ

1. เพื่อให้การเดินเงินแบบลาบูร์แชร์ประสบความสำเร็จ ผู้เล่นควรเขียนลำดับลาบูร์แชร์ให้สั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

2.ถ้าเกิดแทงเสียติดต่อกันจนทำให้การเดินเงินเกินลิมิตโต๊ะ แนะนำให้เปลี่ยนโต๊ะที่มีลิมิตมากขึ้นและปรับลำดับการเดินเงินแบบลาบูร์แชร์ใหม่ เช่น ผู้เล่น เล่นที่โต๊ะ min/max = 100/10,000 แทงผิดติดต่อกันจนเกินลิมิต ก็เปลี่ยนไปเล่นโต๊ะที่มีลิมิต min/max = 500/50,000 และปรับลำดับการเดินเงินให้เหมาะสม เช่น 5-6-7-8 หรือตามที่ผู้เล่นต้องการ


ลองนำไปใช้กันดูครับ

Visitors: 63,095