ขั้นตอนการส่งเอกสาร เพื่อยืนยันตัวตน

เอกสารสำหรับใช้ยืนยันตนเอง ( Scan เอกสารเป็นไฟล์ดิจิตอลก่อนแล้วค่อยส่งนะครับ )

  • เอกสารประจำตัว (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • บัตรประชาชนรุ่นใหม่ที่มีชื่อภาษาอังกฤษ Thai National ID Card หรือ
  • หนังสือเดินทาง Passport

 

  • บิลต่าง ๆ ที่เป็นชื่อของคุณเองและตรงกับหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน (ที่อยู่ไม่ตรงก็ได้แต่ชื่อต้องตรงและเป็นที่อยู่ปัจจุบัน) (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

  • บิลค่าน้ำประปาค่าไฟ บัตรเครดิต จากธนาคาร ,ค่าสาธารณูปโภคต่างที่เป็นของรัฐ หรือเอกชนที่ต่างชาติยอมรับ

 

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนกับ EXNESS

1 . การยืนยัน ID ส่วนบุคคล

 

2 . การยืนยันที่อยู่ส่วนบุคคล

 

เสร็จแล้วง่าย ๆ รอการพิจารณาประมาณ 24 ชั่วโมง

Visitors: 59,791