ขั้นตอนการถอนธนาคารไทย

  • Exness ถอนเงินได้ง่ายยืนยันรหัสการถอนเงินผ่าน
  • อีเมลล์ หรือ SMS เงินเข้าบัญชีประมาณ 1 - 4 ช.ม.(อย่างช้าไม่เกิน 24 ช.ม.)
  • สามารถถอนเงินได้ทุกวัน (ไม่เว้น วันเสาร์ อาทิตย์ )
  • ตัวอย่างผมเลือกถอนเงินโดยใช้ ธนาคารในประเทศไทย

Visitors: 58,359