multiple time frame

การดูหลายๆ Time frame จะทำให้การวิเคราะห์นั้นมีมิติมากขึ้นกว่าการนั่งดูเพียง Time frame เดียว 

Q : ควรเลือกใช้ Time frame อะไรดีในการเทรด ?


A : อะไรก็ได้ที่เหมาะกับเรา เข้ากับลักษณะการใช้ชีวิตของเรา บางคนมีเวลาดูบ่อย และเป็นคนชอบเล่นสั้นๆ ก็ใช้ 5,15,30 นาทีก็ว่าไป หรือบางคนไม่ชอบดูบ่อยและไม่ชอบเทรดบ่อยก็จะใช้ราย 120,240 หรือรายวัน โดยการเลือกนั้นควรเหมาะสมกับลักษณะนิสัยและความสะดวกที่เปิดดูกราฟแล้วทำตามแผนในการเทรดของเทรดเดอร์แต่ละคน

Q : ทำไมต้องดูหลายๆ Time frame 


A : เพื่อให้การวิเคราะห์มีมิติมากขึ้น มองภาพได้กว้างมากขึ้น สามารถหากลยุทธ์ในการเข้าออกได้มีประสิทธิมากขึ้น กว่าการนั่งดูเพียง Time frame เดียว

Q : แล้ววิธีในการดูหลาย Time frame ละต้องทำไง


A : เทรดเดอร์มักใช้การวิเคราะห์แบบ Top-down analysis ในการดู ก็คือดู time frame จากใหญ่ไปเล็ก เช่น Weekly > Daily > 240 min > 60 min อะไรอย่างงี้ จะไม่วิเคราะห์แบบ Bottom-up เนื่องจากควรมองภาพใหญ่ก่อน ค่อยไปเจาะดูภาพย่อย Visitors: 63,113