การใช้งาน vps exness

การเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อประยะไกล

ในการเชื่อมต่อกับการโฮสติ้ง VPS คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. Start — All Programs — Accessories — Remote Desktop Connection

  Start

 2. ให้ป้อนที่อยู่ IP ที่คุณได้รับในอีเมลในหน้าต่างที่เปิดอยู่

  Enter the IP address

 3. เพื่อให้การทำงานกับโฮสติ้ง VPS ง่ายขึ้น ให้เลือก Parameters (หน้าต่างข้อความให้เลือกดังแสดงในภาพหน้าจอข้างต้น) แล้วไปที่แท็บ Connect ในเมนูแบบหล่นลงที่ระบุว่า "If server authentication fails" ให้เลือก "Connect and don't warn me"

  Select Parameters

 4. ใน Settingsเพื่อให้สามารถนำเข้าที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA)ได้ ให้เลือกแท็บ "Local Resources" และใต้ "Local devices and resources" ให้คลิก More

  Local Resources

 5. ในหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้ใส่เครื่องหมายข้างๆ ดิสก์ภายในที่ต้องการบันทึกที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) ในตัวอย่างนี้ เราใช้ Local Disk (С:) แล้วคลิก OK

  โปรดทราบ! ดิสก์ในเครื่องที่เชื่อมต่อสามารถใช้งานได้กับลูกค้าที่ทำการเชื่อมต่อไว้เท่านั้น พนักงานบริษัทไม่สามารถใช้ได้ พนักงานบริษัทเข้าถึงรายการไฟล์ในดิสก์ที่เชื่อมต่อและคัดลอกข้อมูลในนั้นไม่ได้

  Local Disk (С:)

 6. ออกจาก Parameters แล้วคลิก Connect ระบบจะให้คุณป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อเชื่อมต่อกับเดสก์ท็อประยะไกล จากการตั้งค่าเดิมระบบจะเสนอบัญชี Windows 7 ปัจจุบันให้คุณ คลิก "Switch user" และป้อนชื่อผู้ใช้ VPS และรหัสผ่านที่คุณได้รับในอีเมล แล้วคลิก OK

  Enter your credentials

 7. หากคุณป้อนข้อมูลถูกต้อง คุณจะเห็นหน้าต่างพร้อมกับเดสก์ท็อประยะไกลในเซิร์ฟเวอร์ Exness VPS ด้วยเครื่องมือการซื้อขาย МТ4 ที่ติดตั้งแล้ว

  EXNESS VPS Remote Desktop

การติดตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) กับโฮสติ้ง VPS

 1. ในการติดตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) ให้ล็อกอินบัญชีของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ VPS

 2. ถ้าเคยกำหนดค่าการแสดงดิสก์ภายในในบัญชีของคุณแล้ว ให้ไปที่ขั้นตอนที่ 3 ได้เลย ถ้ายังไม่เคยทำ ให้กำหนดการตั้งค่าตามขั้นตอนที่ 4 และ 5 ใต้ "Connecting to the Remote Desktop"

 3. สำหรับการติดตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) ลงในดิสก์ท็อประยะไกล ให้คลิก Start – Computer

  click Start – Computer

 4. จากหน้าต่างที่เปิดอยู่ ให้เปิดดิสก์ในเครื่องในหัวข้อ Other ซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้: <ชื่อดิสก์> ใน <ชื่อคอมพิวเตอร์>

  <Disk name> on <Local computer name>

 5. เริ่มใช้งานเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเปิด "File" – "Open Data Directory" ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมา ให้เปิดโฟลเดอร์ "MQL4" แล้ววางไฟสำหรับผู้เชี่ยวชาญ สคริปต์ และเครื่องบ่งชี้ในโฟลเดอร์ที่เกี่ยวข้อง (Experts, Indicators, Scripts) แล้วเริ่มการทำงานของเครื่องมือการซื้อขายผ่านทางอินเทอร์เน็ตใหม่

  Open "File" – "Open Data Directory

 6. เรียกใช้ MetaTrader จากทางลัดในเดสก์ท็อปเซิร์ฟเวอร์ VPS แล้วป้อนการตั้งค่าที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) ของคุณ

 7. หากที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) ของคุณเป็นไฟล์ติดตั้ง (นามสกุล .exe) ให้บันทึกไว้ในเดสก์ท็อประยะไกลและแจ้งทีมสนับสนุนฝ่ายเทคนิคของเราว่าคุณต้องการติดตั้งที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) พร้อมกับแจ้งเลขที่บัญชีของคุณและที่อยู่ IP ของเดสก์ท็อประยะไกลของคุณด้วย ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ (EA) จะถูกติดตั้งภายในเวลา 1 วันทำการ หลังจากนั้นคุณจะได้รับอีเมลยืนยัน

การเปลี่ยนรหัสผ่าน VPS

 1. เปลี่ยนรหัสผ่านที่คุณใช้เข้าเดสก์ท็อประยะไกลโดยไปที่ Control Panel: Start – Control Panel

  Start – Control Panel

 2. ให้เลือกบัญชีผู้ใช้ในหน้าต่างที่เปิดอยู่

  Select User Accounts

 3. เลือก Change your Windows password (เปลี่ยนรหัสผ่าน Windows) ของคุณในหน้าต่างที่เปิดอยู่

  Select Change your Windows password

 4. แล้วเลือก Change your password (เปลี่ยนรหัสผ่าน) และทำตามคำแนะนำของระบบ

  Change your password

  เมื่อคุณเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว พนักงานบริษัทจะไม่สามารถกู้คืนรหัสผ่านให้คุณได้อีก ต่อจากนี้จะมีเพียงคุณผู้เดียวที่ควบคุมการเข้าใช้งานเดสก์ท็อป VPS ของคุณ

  สำคัญ! ถ้าทำรหัสผ่าน VPS หาย คุณจะเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดในเดสก์ท็อป VPS ของคุณไม่ได้เลย กรุณาเก็บรหัสผ่านนี้ไว้ในที่ปลอดภัยที่คุณทราบแต่เพียงผู้เดียว

Visitors: 63,183